FTI Publications for Author: Dnestrovskii, U.N.

Publications

1 publication found

UWFDM-129   Experimental Thermonuclear Installation - TOKAMAK - 20 - Preliminary Study; V.V. Alikaev, V.A. Glukhikh, U.N. Dnestrovskii, D.P. Ivanov, B.B. Kadomtsev, S.B. Mirnov, N.A. Monoszoh, V.S. Mukhovatov, G.N. Popkov, N.N. Semashko, V.S. Strelkov, G.F. Churakov, V.D. Shafranov, June 1975 [translated by I.N. Sviatoslavsky]. (287 pages, 13 MB) [more]